BP Konzult s.r.o.
 
Agentura bezpečnosti práce

 

Naše agentura Vám nabízí komplexní zajištění veškerých činností v oblasti BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (dále jen BOZP), tj. zabezpečení plnění povinností stanovených Zákoníkem práce 262/2006 Sb. a navazujících předpisů v oblastí BOZP a v oblasti POŽÁRNÍ OCHRANY (dále jen PO) dle zákona 133/1985 Sb.

 

JEDNÁ SE ZEJMÉNA O ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH ČINNOSTÍ:

- Školení a instruktáže z předpisů BOZP a PO - vč. přezkoušení znalostí předpisů BOZP a PO zkušebním testem

- Hodnocení pracovních rizik, identifikace nebezpečí, vyhodnocení závažnosti rizika, návrh opatření k jejich odstranění

- Vyšetření příčin pracovních úrazů, zpracování a vedení veškeré agendy pracovních úrazů vč. návrhu, popř. stanovení opatření k zábraně opakovaného vzniku podobného pracovního úrazu

- Vyšetření příčin smrtelných a závažných úrazů (s hospitalizací převyšující 5 dnů), vč. zpracování příslušné agendy k těmto druhům pracovních úrazů

- Zajištění veškerých hlášení o vzniku pracovních úrazů všem orgánům ve smyslu NV 201/2010 Sb., vč. odpovědnosti za správnost, úplnost a včasnost hlášení

- Odbornou pomoc při řešení problematiky případných rizikových pracovišť a prací s výskytem průmyslových škodlivin

- Odbornou pomoc při tvorbě místních bezpečnostních pravidel

-Provádění kontrol BOZP a PO na pracovištích zaměstnavatele vč. návrhu opatření k odstranění zjištění závad

- Odborné posouzení stavu provozních objektů, pracovišť, strojů, zařízení, technologií, pracovních postupů a pracovních podmínek z hlediska požadavků příslušných předpisů k zajištění BOZP (mimo vyhrazených technických zařízení, pro které platí zvláštní předpisy)

- Vydání stanovisek ke všem opatřením zaměstnavatele, ve kterých je dotčen zájem BOZP a PO

- Případně další služby BOZP a PO dle individuální dohody pro konkrétní místní podmínky

Dále nabízíme rozsáhlou poradenskou službu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle 777 824 651 nebo po telefonické domluvě v naší kanceláři Za Pasáží 1609, Pardubice.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, své dotazy či objednávky zašlete nebo nás kontaktujte na adrese:

 

BP Konzult s.r.o.

Agentura bezpečnosti práce

Za Pasáží 1609                                       

530 02 Pardubice

Tel.: 777 824 651

E-mail: bpkonzult@centrum.cz

www.bozp.webgarden.cz 

 

 

BOZP.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one