Zavádění ISO a OHSAS

Zavádění ISO 14001, (ISO 9 001, OHSAS 18001) – provádíme ve spolupráci s klientem zpracování úvodního environmentálního přezkoumání.  Spolupracujeme na tvorbě interních dokumentů potřebných pro zavedení normy ISO 14 001 (buď v návaznosti na stávající dokumentaci ISO 9 001 nebo s klientem vytvořenou). Vždy ale doporučujeme integrovanou (společnou) dokumentaci a to i případně se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle OHSAS 18001. Cílem je s minimem (ale skutečně používané)  dokumentace, naplnit požadavky příslušných norem a přispět k průhlednému a efektivnímu řízení podniku. V případě potřeby zajišťujeme interní audity systémů a pomoc při certifikaci.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one